Co hledáte?

Zahraniční vztahy

Otevíráme podnikatelům v regionu nové příležitosti na zahraničních trzích. Pomáháme firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na nejrůznějších mezinárodních akcích určených pro malé a střední firmy. V tuzemsku organizujeme kulaté stoly, byznys dny, semináře, B2B jednání v rámci incomingových misí a zahraničních návštěv. Pořádáme podnikatelské mise do zahraničí, kde zajišťujeme individuální obchodní jednání a semináře ve spolupráci s partnerskými obchodními komorami. 

Provozujeme Kontaktní centrum pro východní trhy, jehož cílem je pomáhat firmám prosadit se na trzích Ruska, Ukrajiny a SNS. V rámci KCVT nabízíme konzultační činnost a poradenství v oblasti certifikace, logistiky, zpracování analýzy trhů, vyhledávání obchodních partnerů a další služby.

Od roku 2016 přijímáme žádosti zaměstnavatelů o zahraniční pracovníky z Ukrajiny, nyní pokračujeme v zařazovaní v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Podrobnější informace naleznete na www.kcvt.cz

Mapa globálních oborových příležitostí