Co hledáte?

Zahraniční obchod se Slovenskem z pohledu uplatňování DPH (zboží, služby)

Datum konání: 12. 3. 2019
Čas konání: 9 – 15 hod.
Místo konání: Uherské Hradiště, Centrum celoživotního vzdělávání, Studentské náměstí 1531, (bývalá kasárna, 3. patro, zasedací místnost)

Určeno pro:
Zejména výrobním a obchodním společnostem, které obchodují se slovenskými subjekty nebo provádí své ekonomické činnosti na Slovensku.

Cíl semináře:
Prezentace klíčových aspektů uplatňování DPH na Slovensku, definice rizikových oblastí a jejich řešení. Uplatňování DPH je modelováno na konkrétních praktických příkladech.

Program semináře:

  • Základní pojmy slovenského zákona o DPH
  • Definice osob povinných k dani na Slovensku
  • Dodávky zboží na Slovensko z pohledu českého i slovenského zákona o DPH vč. přemístění obchodního majetku, dodání zboží s montáží nebo instalací, dodání prostřednictvím call-off skladu apod.
  • Poskytování služeb s místem plnění na Slovensku z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Pořízení zboží ze Slovenska z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Přijetí služeb ze Slovenska z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Případy vzniku povinnosti registrace českých plátců k DPH na Slovensku
  • Praktické příklady obchodních transakcí
  • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků
  • Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Lektor:
Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Seminář je pro účastníky zdarma.
Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.
Seminář je hrazen z projektu: KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C838
Program Interreg V-A SK-CZ

Přihlásit se můžete do 20.2.2019 e-mailem na info@khkzk.cz
nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Soubory ke stažení

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů