Co hledáte?

Vzdělávání zaměstnanců II

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ZLÍNSKÉHO KRAJE II


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010863
Datum zahájení: 1.7.2019
Datum ukončení: 30.6.2022

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských podniků Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Podporované oblasti vzdělávání:
•    Obecné IT
•    Měkké a manažerské dovednosti
•    Jazykové vzdělávání
•    Účetní, ekonomické a právní kurzy
•    Technické a jiné odborné vzdělávání


Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


 

 

Kontaktní informace

Mgr. Ing. Petra Volaříková

manažerka projektu
Tel.: +420 601 589 813, email: volarikova@khkzk.cz