Co hledáte?

Vzdělávání zaměstnanců

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ZLÍNSKÉHO KRAJE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005888
Datum zahájení: 1.9.2017
Datum ukončení: 31.8.2020

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských podniků Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Podporované oblasti vzdělávání:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Účetní a ekonomické kurzy
  • Technické a odborné vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní informace

Mgr. Ing. Petra Volaříková

manažerka projektu
Tel.: +420 601 589 813, email: volarikova@khkzk.cz