Co hledáte?

VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

 

Datum konání: 12.11.2019
Čas konání: 9 – 14 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

Velká novela reaguje na nedostatky zákona o obchodních korporacích, a to nejen legislativně technické, terminologické či četné nejednoznačnosti, ale změny se budou týkat také zásadních změn jak v obecné části, tak v úpravě jednotlivých forem obchodních korporací.  Novela reaguje na zmíněné nedostatky zejména snížením regulatorní zátěže pro podnikatele (úprava zákazu konkurence, hlasování, zjednodušení zakládání a rušení PO), reakcí na nedostatečnou transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, posílením práv společníků, zvláště menšinových, posílení právní jistoty či propojení OR s ostatními obdobnými registry jiných členských států.

Cílem toho semináře je: provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a.s.

Součástí semináře jsou rovněž informace týkající se připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů, který vychází z požadavků V. směrnice AML (č. 2018/843) a který má zpřísnit úpravu této evidence.

Seminář je určen: členům orgánů obchodních korporací a jejich společníkům (členům, akcionářům), odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, daňovým poradcům atd

Obsah:

1.    Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl)
2.    Notářské zápisy
3.    Postavení členů volených orgánů
4.    Změny v úpravě s.r.o. (změny výše ZK, působnost valné hromady a rozhodování per rollam, zánik účasti atd.)
5.    Změny v úpravě a.s. (stanovy včetně účinnost jejich změn, valná hromada, zákaz konkurence, monistický systém, vysílací právo atd.)
6.    Obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů (obsah povinností, důsledky nesplnění, formální publicita evidence)
7.    Diskuze, dotazy

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

Cena semináře:    1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení

Přihlásit se můžete do 5.11.2019 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na  www.khkzk.cz.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Kontaktní informace

Jitka Binarová - Zlín

Úřední hodiny: pondělí–pátek 8:00 – 11:30, 13:00 – 14:30 (v pátek do 14:00)
Tel.: +420 573 776 001, +420 723 046 476, email: info@khkzk.cz

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů