Co hledáte?

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

1. 11. 2019

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila v listopadu 2019 dvě velké akce pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče, pro kariérové a výchovné poradce, pedagogy i širokou veřejnost.


Ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2019 se ve Velkém sále Kongresového centra ve Zlíně uskutečnil Veletrh práce a vzdělávání, na který navázalo setkání žáků a zaměstnavatelů v Domě kultury v Kroměříži.

Návštěvníci získali informace důležité pro rozhodování o budoucím zaměstnání nebo o výběru střední školy, získali přehled o aktuální situaci na pracovním trhu a seznámili se s požadavky pro studium na středních školách i pro vstup do zaměstnání.

Akce se konala již druhým rokem a ze zvyšující se návštěvnosti i zájmu účastnit se jako vystavovatel lze říci, že její obliba roste. Přehlídku škol a zaměstnavatelů v obou městech navštívilo bezmála čtyři tisíce návštěvníků, kteří měli možnost seznámit se se zástupci 53 středních škol a 36 zaměstnavatelů působících ve Zlínském kraji. 

Žáci ze základních škol vyplňovali slosovatelné evaluační dotazníky, ze kterých vyplynulo, že nejčastější profesí, kterou by chtěli vykonávat, je učitel, zdravotní sestra a policista. Mezi nejvyhledávanějšími zaměstnavateli se objevila na prvním místě Policie ČR, Česká zbrojovka, a.s. a Nemocnice T. Bati ve Zlíně. Celkově návštěvníky zaujal velký výběr středních škol mezi vystavovateli a doprovodný program, zejména módní přehlídka v podání studentů Střední školy obchodu a služeb Vizovice.

Akce byla pro všechny účastníky zdarma díky finanční podpoře z OP VVV 2014-2020, projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.