Co hledáte?

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště má více než 70letou tradici ve vzdělávání. Je přidruženou školou UNESCO, fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, autorizovaným výukovým centrem AutoDesk, Místním centrem dalšího profesního vzdělávání, Centrem uznávání a celoživotního učení ZK a Centrem volnočasových aktivit.
Škola je přátelským a otevřeným prostorem. Tvoří ji komplex šesti budov včetně tělocvičny, jídelny a školních dílen. Nachází se v centru města Uherské Hradiště. Žáci se vzdělávají v moderních a kvalitně vybavených učebnách. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Žáci dosahují velmi dobrých výsledků ve vzdělávání, při státní maturitní zkoušce, jednotných závěrečných zkouškách a také v celostátních kolech odborných soutěží ve všech segmentech vzdělávání – technickém, gastronomickém a zdravotnickém. Absolventi školy nachází široké uplatnění jak při dalším studiu na vysoké škole, tak na trhu práce.
Vzdělávací nabídku tvoří obory s technickým, gastronomickým a zdravotnickým zaměřením.
Studijní obory:
● 23-41-M/01 Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
● 26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
● 53-41-M/03 Praktická sestra
● 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch

Učební obory:
● 65-51-H/01 Kuchař
● 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství
● 65-51-H/01 Číšník-barman, servírka-barmanka
● 29-54-H/01 Cukrář pro výrobu

Bližší podrobnosti naleznete na www.ssphzuh.cz.