Co hledáte?

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Naše škola patří k největším odborným školám v regionu. Je orientována především na strojírenství, elektrotechniku, přírodní vědy, logistiku a management. Od ostatních škol se odlišujeme ve dvou důležitých aspektech: a) preferujeme individuální a partnerský přístup k našim žákům, b) vybavením školy se řadíme mezi absolutní špičku v rámci celé ČR.

Škola má k dispozici Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií, které je unikátním místem, kde jsou našim žákům, ale i žákům základních a středních škol Zlínského kraje prezentovány nejnovější poznatky nejenom z vědy a výzkumu, ale i trendy a novinky hi-technologií z průmyslové oblasti, zejména ze strojírenství, elektrotechniky i "zelených technologií". Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou (technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce aj.)

Další dominantou jsou prostory školní dílny, které jsou vybaveny nejmodernějšími CNC stroji, roboty a další technikou. V nedávné době jsme dokončili rozšíření a modernizaci učeben pro výuku automatizace a robotiky, metrologie, řídicích systémů aj. Od školního roku 2014/2015 spolupracujeme s více než dvaceti významnými firmami našeho regionu, se kterými jsme připravili speciální stipendijní program garantující studentům zaměstnání. V rámci tohoto projektu jsou studenti podporováni už v průběhu samotného studia formou bezplatných obědů, placených letních brigád, měsíčního kapesného a prospěchového stipendia.

Škola má k dispozici vlastní Domov mládeže, víceúčelové sportovní hřiště a sportovní halu.

Více na www.spsoa-ub.cz