Co hledáte?

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

SOŠ J. Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání, ale i pro studium na vysokých školách. Bližší informace o životě školy  a nabídce oborů jsou na webových stránkách školy.

 

Více informací: www.sosvsetin.cz