Co hledáte?

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení patří mezi nejvýznamnější nástroje pro mimosoudní řešení majetkových sporů, kterým HK ČR „disponuje“. Poskytuje to jednoznačnou výhodu pro firmy, resp. žalující strany z našeho regionu tak, aby své oprávněné majetkové (obchodní) spory mohly efektivně a účinně řešit v místě svého působení.

Zajištění výkonu rozhodčího řízení cestou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR patří mezi specifické komorové služby.

Rozhodčí řízení patří mezi nejvýznamnější nástroje pro mimosoudní řešení majetkových sporů, kterým HK ČR „disponuje“. V rámci nástupnictví po OHK Uherské Hradiště a Zlín jsou v současné době převáděny na KHK ZK dohody o spolupráci s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR k výkonu sudiště Rozhodčího soudu ve Zlíně a v Uherském Hradišti (Rozhodčí soud nemá žádné stálé pobočky).

Poskytuje to jednoznačnou výhodu pro firmy, resp. žalující strany z našeho regionu tak, aby své oprávněné majetkové (obchodní) spory mohly efektivně a účinně řešit v místě svého působení. 

Bližší informace o problematice jsou na oficiálních stránkách Rozhodčího soudu www.soud.cz