Co hledáte?

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Hospodářská komora České republiky se v roce 2016 zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro cizince, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 4–8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Základní podmínky pro zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec (Režimu Ukrajina) jsou:

 

  • minimálně dvouletá podnikatelská činnost,
  • minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
  • pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky),
  • lhůta 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce.
  •  žadatel nesmí provozovat agenturu práce,
  •  žadatel musí mít vyrovnané všechny pohledávky vůči státu

 

Podrobnější informace k zaměstnávání zahraničních pracovníků naleznete na www.kcvt.cz a na www.komora.cz.

Kontaktní informace

Bc. Bohdana Lavrovičová


Tel.: +420 572 154 554, mobil: +420 725 596 631 , email: lavrovicova@khkzk.cz, rezimukrajina@khkzk.cz