Co hledáte?

Řád příspěvků na provoz KHK ZK

Řád příspěvků na provoz Krajské hospodářské komory...

Řád příspěvků na provoz Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je v návaznosti na zákon č.301/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na Statut KHK ZK (čl.3 odst.5 písm.c), v platném znění, zakotvuje povinnost členů KHK ZK přispívat placením dále vymezených ročních příspěvků na úhradu nákladů KHK ZK spojených s poskytováním poradenství informačních služeb ve prospěch svých členů.

Výše ročního příspěvku na provoz KHK ZK činí bez DPH:

  • u fyzických osob, neziskových organizací a škol: 500,- Kč,
  • u právnických osob zaměstnávajících do 50 zaměstnanců včetně: 1.000,- Kč,
  • u právnických osob zaměstnávajících od 51 do 150 zaměstnanců včetně: 2.000,- Kč,
  • u právnických osob zaměstnávajících 151 a více zaměstnanců: 5.000,- Kč.

Řád příspěvků na provoz Krajské hospodářské komory Zlínského kraje je zde.