Co hledáte?

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OKRESNÍHO STŘEDISKA UHERSKÉ HRADIŠTĚ LETOS DOPLNILO DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

14. 10. 2021

Letošní shromáždění členů Okresního střediska Uherské Hradiště proběhlo dne 7. 10. 2021 v prostorách Kongresového centra společnosti REC Group s.r.o. ve Starém Městě.

Po roční pauze, která si vyžádala alternativní řešení v podobě distančního setkání, jsme tak navázali na tradici nejen místem setkání, ale také samotnou podobou akce. I tentokrát byl program jednání zpestřený kulturním zážitkem, a to divadelním vystoupením.

Začátek akce se nesl ještě v tradičním pojetí. V úvodní části vystoupila ředitelka KHK ZK Iveta Táborská a seznámila přítomné členy s činností HK ČR a Krajské hospodářské komory ZK v uplynulém roce. Prezentací o činnosti a hospodaření Okresního střediska UH za uplynulý rok navázala ředitelka střediska Ladislava Malovaná.

Dalším důležitým bodem jednání byla volba členů Rady OS UH a volba zástupců do představenstva a dozorčí rady KHK ZK na další funkční období. Předsedkyní Rady byla opět zvolena Ing. Ivona Huňková, členy rady Ing. Igor Gerek PhD., Ing. Radomír Bureš, Ing. Rudolf Fojtík, Ing. Tomáš Stoszek, Vlastislav Čech a Tomáš Brzica.

Do Představenstva KHK ZK byli navrženi Ing. Ivona Huňková, Ing. Radomír Bureš a Vlastislav Čech, do dozorčí rady Ing. Rudolf Fojtík. Následovala volba delegátů na 11. Shromáždění delegátů KHK ZK a volba kandidátů na 34. Sněm HK ČR, čímž byla oficiální část jednání zakončena.

Setkání poté pokračovalo neformální debatou a následně vystoupením členů Slováckého divadla v divadelní hře Normální debil aneb Příběh puberťáka, které příjemné setkání zakončilo.