Co hledáte?

Příspěvkový řád

Příspěvkový řád je jedním ze základních vnitřních dokumentů...

Příspěvkový řád je jedním ze základních vnitřních dokumentů Hospodářské komory České republiky, který navazuje na zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb.

Příspěvky členů hospodářské komoře jsou v souladu s § 18 zákona jedním ze zdrojů financování hospodářské komory, okresních komor a společenstev. Rozdělení výnosu z členských příspěvků mezi hospodářskou komoru a příslušnou složku je určeno usnesením sněmu Hospodářské komory ČR s platností na dobu neurčitou.

Výše ročního členského příspěvku člena hospodářské komory činí:

  • u fyzické osoby 500 Kč,
  • u právnické osoby 5000 Kč.

Příspěvkový řád HK ČR je k dispozici zde.