Co hledáte?

Přihláška

Chcete-li se stát členem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje vyplňte a odevzdejte přihlášku.

Vyplnit přihlášku můžete osobně na jakémkoliv okresním středisku Krajské hospodářské komory Zlínského kraje nebo elektronicky zaslat na info@khkzk.cz. V případě elektronického zaslání Vás žádáme o zaslání originálu poštou na adresu KHK ZK (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín).

U právnických osob je k přihlášce nutné doložit kopii výpisu z obchodního rejstříku. Fyzická osoba je povinna přiložit kopii živnostenského listu.

Přihláška ke členství v Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje.