Co hledáte?

Podpora exportu

Globální trh nabízí českým firmám nové příležitosti, jak úspěšně prodat svoje výrobky a služby v zahraničí. KHK ZK se zapojila do projektu Krajských exportních specialistů, jehož cílem je přiblížit proexportní služby státu přímo v jejich regionech.

Projekt KES připravila Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

Při vstupu na zahraniční trhy Vám pomůžeme s hledáním zákazníků nebo s ošetřením rizik spojených s vývozem. Informace o exportních možnostech naleznete v publikaci „Jak se prosadit ve světě – průvodce pro úspěšné exportéry“

Podrobnější informace naleznete na www.kcvt.cz

 

Mapa globálních oborových příležitostí

Tradiční kniha a databáze pro české exportéry, je dostupná již ve svém pátem aktualizovaném vydání pro roky 2019/2020.

Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích a je dostupná jak v papírové, tak i v online verzi.

Zahraniční trhy se dnes rychle mění, a proto MZV přináší českým exportérům Mapu globálních oborových příležitostí, jejímž cílem je pomoct firmám na tyto změny flexibilně reagovat. Exportní příležitosti mohou české firmy v knize vyhledávat pomocí teritoriálního nebo sektorového klíče, případně pomocí HS kódů.

 

Kontaktní informace

Bc. Bohdana Lavrovičová


Tel.: + 420 572 154 554, mobil: +420 725 596 631, email: lavrovicova@khkzk.cz, info@kcvt.cz