Co hledáte?

Podpora exportu

Globální trh nabízí českým firmám nové příležitosti, jak úspěšně prodat svoje výrobky a služby v zahraničí. KHK ZK se zapojila do projektu Krajských exportních specialistů, jehož cílem je přiblížit proexportní služby státu přímo v jejich regionech.

Projekt KES připravila Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

Při vstupu na zahraniční trhy Vám pomůžeme s hledáním zákazníků nebo s ošetřením rizik spojených s vývozem. Informace o exportních možnostech naleznete v publikaci „Jak se prosadit ve světě – průvodce pro úspěšné exportéry“

Kontaktní informace

Bc. Bohdana Lavrovičová


Tel.: + 420 572 154 554, mobil: +420 725 596 631, email: lavrovicova@khkzk.cz, info@kcvt.cz