Co hledáte?

Podmínky členství

Základní podmínky a informace o členství v Hospodářské komoře České republiky.

Základní informace o členství v HK ČR

 • Členem Hospodářské komory České republiky se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Sídlo podnikání musí být v ČR.
 • Členství v Hospodářské komoře České republiky je dobrovolné.
 • Kolektivními členy mohou být asociace, cechy, sdružení a jiné profesní organizace.
 • Členství v Hospodářské komoře ČR schvaluje představenstvo Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Chcete-li se stát členem KHK ZK, musíte:

 1. Vyplnit a odevzdat přihlášku
  • osobně na jakémkoliv okresním středisku KHK ZK
  • elektronicky na info@khkzk.cz
   • V případě, že zasíláte přihlášku elektronicky, žádáme Vás o zaslání jejího originálu i poštou na adresu KHK ZK, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.
  • Formulář si můžete stáhnout zde: přihláška
    
 2. K přihlášce přiložit
  • právnická osoba – kopii výpisu z obchodního rejstříku,
  • fyzická osoba – kopii živnostenského listu.
    
 3. Po vyzvání zaplatit roční členský příspěvek a příspěvek na provoz
  • členský příspěvek se řídí Příspěvkovým řádem HK ČR,
  • příspěvek na provoz se řídí Řádem příspěvků na provoz Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.