Co hledáte?

Mýto

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje provozuje od 2.1.2012 kontaktní místo MYTO CZ, které poskytuje služby dopravním společnostem.

Služby:

Uživatel komunikace u nás může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid jak pro platbu předem (pre-pay), tak i pro platbu následnou (post-pay). Jedině zde lze uzavřít smlouvu pro platbu následnou (post-pay). Na kontaktním místě premid point je možné při osobní návštěvě:

 • zaregistrovat se do mýtného systému,
 • předplatit mýtné v režimu placení předem (pre-pay),
 • zaplatit kauci a vyzvednout si palubní jednotku/y premid, vyměnit ji nebo vrátit s žádostí o vrácení kauce,
 • vybrat nespotřebované předplacené mýtné při současném povinném vrácení palubní jednotky premid,
 • dodatečně zaplatit dlužné mýtné,
 • sjednat smluvní podmínky v režimu následného placení (post-pay),
 • obdržet výpis mýtných transakcí za uplynulý měsíc ve formě účetního dokladu,
 • získat podrobné výpisy mýtných transakcí včetně vysvětlení k nim a požádat o opravy chybného vyúčtování mýtného,  
 • získat informace o mýtném systému,
 • nahlásit technickou poruchu palubní jednotky premid, včetně její ztráty nebo odcizení,
 • podat stížnost nebo podnět, týkající se mýtného systému.

Obecná architektura systému elektronického mýtného                                                                       

Systém elektronického mýtného se skládá ze subsystémů, které jsou uvedeny níže. Systém je vybaven pro identifikaci vozidel, u kterých se mýtné neodúčtovalo nebo proces odúčtování nemohl proběhnout správně.

Mýtná stanice

Mýtné stanice jsou postaveny na zpoplatněné silniční síti a jsou vybaveny anténami umožňujícími komunikaci mezi mýtnou stanicí a palubní jednotkou premid. O odúčtování mýtného je řidič informován akustickým signálem palubní jednotky premid při každém průjezdu pod mýtnou stanicí.  Mýtné je odečteno automaticky.

Kontrolní stanice

Kontrolní stanice jsou vybaveny technikou pro kontrolu vybavenosti vozidel palubní jednotkou premid, jejího správného nastavení a ke kontrole platby mýtného. Pokud je zaznamenána nesrovnalost, je informace předána do kontrolního centra systému elektronického mýtného včetně automaticky pořizované fotografie příslušného vozidla. Personál centra provede ověření zaslané informace. Pokud došlo k přestupku, je výsledek zaslán mobilním kontrolám, které vozidlo zastaví a zjednají nápravu. Vozidlo může být odstaveno.

Přenosná kontrolní zařízení

Kromě pevně instalovaných přístrojů existují i přenosná zařízení, která nejsou vázána na určité místo a lze je tak pružně použít ke kontrole různých úseků trasy.

Mobilní kontrola

Mobilní kontroly na české síti zpoplatněných komunikací doplňují činnost stacionárních a přenosných kontrolních zařízení. Provádí je Celní správa ČR, která je okamžitě informována o všech deliktech přímo z centrály systému elektronického mýtného.

Mapa zpoplatněných komunikací:

Více o systému mýtného naleznete na

 www.mytocz.eu,

www.komora.cz

Zezervovat si vyhovující termín můžete ZDE

 

 

 

Kontaktní informace

Bc. Lenka Maňásková

Úřední hodiny: pondělí–pátek: 7:30 – 15:30, NOVÉ MYTO: pondělí až pátek 8:00 - 19:00
Tel.: +420 573 776 252, mobil: +420 702 052 450, email: manaskova@khkzk.cz