Co hledáte?

Mýto

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje provozuje od 2.1.2012 kontaktní místo MYTO CZ, které poskytuje služby dopravním společnostem.

Služby:
Uživatel komunikace u nás může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid jak pro platbu předem (pre-pay), tak i pro platbu následnou (post-pay). Jedině zde lze uzavřít smlouvu pro platbu následnou (post-pay). Na kontaktním místě premid point je možné při osobní návštěvě:

 • zaregistrovat se do mýtného systému,
 • předplatit mýtné v režimu placení předem (pre-pay),
 • zaplatit kauci a vyzvednout si palubní jednotku/y premid, vyměnit ji nebo vrátit s žádostí o vrácení kauce,
 • vybrat nespotřebované předplacené mýtné při současném povinném vrácení palubní jednotky premid,
 • dodatečně zaplatit dlužné mýtné,
 • sjednat smluvní podmínky v režimu následného placení (post-pay),
 • obdržet výpis mýtných transakcí za uplynulý měsíc ve formě účetního dokladu,
 • získat podrobné výpisy mýtných transakcí včetně vysvětlení k nim a požádat o opravy chybného vyúčtování mýtného,  
 • získat informace o mýtném systému,
 • nahlásit technickou poruchu palubní jednotky premid, včetně její ztráty nebo odcizení,
 • podat stížnost nebo podnět, týkající se mýtného systému.

Základní principy fungování satelitního mýtného systému
Základní práva a povinnosti uživatelů pozemních komunikací jsou stanovena v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), přičemž zákon, kromě jiného, stanovuje ve vztahu k mýtnému zejména základní podmínky pro určení výše a úhrady mýtného za užívání určené pozemní komunikace, práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného, oprávnění, povinnosti a podmínky poskytování evropské služby elektronického mýtného, povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému elektronického mýtného a kontrolu úhrady mýtného.

Užívání pozemní komunikace, kterou určí prováděcí právní předpis, a která je označena dopravní značkou označující zpoplatnění, stanoveným druhem motorového vozidla, podléhá zpoplatnění.

Zpoplatnění neboli mýtné je stanoveno podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci, přičemž úhradě mýtného podléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.

Technologie
Technologie výběru mýtného pracuje na principu satelitní navigace, která poskytuje maximální flexibilitu systému pro zvládnutí budoucího nárůstu objemu nákladní dopravy a rozšiřování zpoplatnené silniční sítě.

Systém elektronického mýtného je složitý informačně-komunikační technologický komplex, který se skládá z několika informačních subsystémů a z řady specifických aplikací, které zajišťují všechny provozní procesy spojené s výběrem mýtného a kontrolou výběru mýtného.

Kontrola výběru mýtného
Kontrolu výběru mýtného zabezpečuje provozovatel systému ve spolupráci s celní správou. Mikrovlnná (DSRC) technologie elektronického zařízení umožňuje komunikaci se speciálním subsystémem zajišťujícím kontrolu výběru mýtného. Zabezpečuje také kontrolu plnění povinnosti úhrady Mýtného a dalších povinností vyplývajících ze zákona o pozemních komunikacích, dokumentaci mýtných incidentů a řešení mýtných přestupků.

Podrobnější informace naleznete na www.mytocz.eu

Ke stažení
Informační leták (PDF)
Záruční listina – dodatek (PDF formulář)
Plná moc pro vyřízení mýta (PDF formulář)
Plná moc pro vyřízení mýta – hromadná (PDF formulář)
Čestné prohlášení k trvale manipulačním značkám (PDF formulář)

PROFIT karta
Povolení inkasa (PDF formulář)
Plná moc pro uzavření smlouvy (PDF formulář)
Profit karta – (PDF leták)

Jak vrátit OBU

(stručný přehled podmínek a termínů vracení OBU jednotek … ke stažení v PDF)

Kauce bude vrácena jen za OBU premid, která:

 • není expirovaná (uskutečnila mýtnou transakci pod branou během předchozích 12 měsíců)

 • a je čistá a není poškozená.

Kredit bude vrácen jen z pre-pay OBU premid, která není expirovaná.

OSOBNĚ
do 31.01.2020

Distribuční místa (jednotlivě)
250 distribučních míst … do 30. 11. 2019
25 distribučních míst … do 31. 01. 2020 … [PDF]

Kontaktní místa
15 kontaktních míst, jen po-pá v pracovní době … do 31. 01. 2020 … [PDF]

POTŘEBNÉ DOKLADY

DOKLAD VOZIDLA (originál - technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla)

… pokud nemáte originál dokladu vozidla, pak:

 • svůj doklad totožnosti

 • … a k OBU evidované na firmu také ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (pokud na něm nejste uveden(a), pak i ověřenou plnou moc k zastupování firmy)

 

POŠTOU

Centrální sběrné místo
od 01. 12. 2019, doručení nejpozději do 31. 05. 2020
bankovní záruky doručení nejpozději do 29. 02. 2020
MYTO CZ, P. O. Box 33, 130 11 Praha 3

Kontaktní místa
15 kontaktních míst, ale doručení nejpozději do 31.01.2020

POTŘEBNÉ DOKLADY

Režim následného placení (fakturační OBU premid, post-pay):

 • nejsou vyžadovány žádné dokumenty

Režim placení předem (dobíjecí OBU premid, pre-pay):

 

Mapa zpoplatněných komunikací:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní informace

Bc. Lenka Maňásková - Zlín

Úřední hodiny: pondělí–čtvrtek: 8:00 – 15:00, pátek: 8:00 - 12:00
Tel.: +420 573 776 252, mobil: +420 702 052 450, email: manaskova@khkzk.cz