Co hledáte?

Kontaktní centrum pro východní trhy

Kontaktní centrum pro východní trhy (KCVT) zahájilo svoji činnost v roce 2008 a je z části finančně podporováno Zlínským krajem. Centrum tvoří dvě výkonné jednotky:

  1. VJ Rusko, Ukrajina a SNS – činnost zajišťuje KHK ZK
  2. VJ Čína – činnost zajišťuje Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou

Pomáháme firmám rozšířit jejich podnikatelské aktivity na východních trzích, zejména pak v Rusku a v Číně. Přizpůsobujeme činnost požadavkům a potřebám podnikatelů v regionu, které se mění v závislosti na hospodářském vývoji ve světě.

KCVT spolupracuje se zahraničními odborníky, obchodními komorami a dalšími institucemi v daných teritoriích. Díky této spolupráci může nabídnout firmám široké spektrum poradenských a specializovaných služeb, které pomáhají minimalizovat náklady při hledání zahraničního obchodního partnera a zefektivnit vlastní obchodní činnost. KCVT nabízí služby v oblasti certifikace (včetně odborných překladů), logistiky, analýzy trhu a vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí.

Podrobnější informace naleznete na www.kcvt.cz

Kontaktní informace

Bc. Bohdana Lavrovičová


Tel.: +420 572 154 554, mobil: +420 725 596 631 , email: lavrovicova@khkzk.cz, info@kcvt.cz