Co hledáte?

Kontaktné centra

 

 

KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

Kód projektu v ITMS2014+: 304031C838

Partneři projektu

 • Slovenská Obchodná a priemyselná komora – Vedoucí partner
 • Krajská hospodářská komora Zlínského kraje – Hlavní přeshraniční partner
 • Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – Partner projektu 1

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a rozšíření stabilní kooperační sítě, podpořit upevnění existujících vazeb, přesun zkušeností a know-how mezi partnery projektu a následné využití v praxi pro poskytování kvalitních služeb pro cílové skupiny.

Projekt má za cíl odstranit nedostatky v rozvoji a kvalitě přeshraniční spolupráce, hlavně v oblasti podnikání a podpořit a rozšířit stabilní síť orientovanou na spolupráci mezi regionálními a místními institucemi. Vytvořená tematická síť partnerské spolupráce má za cíl zlepšit kvality a komunikační platformy mezi slovenskými a českými subjekty podnikajícími v pohraničních oblastech.

Aktivity projektu

 • Setkání partnerů projektu za účelem výměny zkušeností a přesunu know-how
 • Rozšíření činnosti Infobodů (Zlín, Žilina) a založení a spuštění Infobodu CZ-SK (Ostrava)
 • Regionální semináře Infobodu (Žilinský kraj)
 • Roadshow Infobodu (Zlínský kraj)
 • Workshop Infobodu – cestovní ruch (Žilinský kraj) a vzdělávací workshopy Infobodu (Moravskoslezský kraj)
 • Konzultační dny a (Žilinský kraj) a Bilaterální fórum na Slovensku
 • Konference v Čechách (Zlín, Ostrava)
 • Propagace Infobodu a aktivit projektu, zpracování a tisk katalogu
 • Začátek realizace hlavních aktivit projektu: 2/ 2018
 • Konec realizace hlavních aktivit projektu: 1/ 2020

V rámci projektu Kontaktné centra Česko-slovenskej hospodárskej spolupráce je vytvořen Infobod CZ-SK, který naleznete zde 

Kontaktní informace

Renata Mikšaníková

Projektový manažer
Tel.: +420 727 957 722, email: miksanikova@khkzk.cz