Co hledáte?

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je česká nezávislá společnost s celosvětovou působností. Firma poskytuje odborné služby v oblastech zkušebnictví kvality a bezpečnosti výrobků, certifikace výrobků a certifikace systémů řízení, technické inspekce, kalibrace a standardizace. Firma tak svojí činností přispívá ke zvyšování kvality a bezpečnosti produktů na trhu.

Rozsah akreditací firmy:
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004 - zkoušky fyzikálních a chemických  vlastností.
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1004.3 - zkoušky klimatické, mechanické, elektromagnetické slučitelnosti a elektrické bezpečnosti.
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1 a 1007.4 - zkoušky fyzikálních vlastností stavebních materiálů, konstrukcí a budov.
Akreditovaný inspekční orgán č. 4035 – inspekce hracích přístrojů.
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků akreditovaný pod č. 3020 – certifikace spotřebního zboží, stavebních výrobků, elektrických zařízení, zdravotnických a osobních ochranných prostředků, hraček, strojních zařízení, obalů, chemikálií atd.
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků akreditovaný pod č. 3048
Certifikační orgán systémů managementu akreditovaný pod č. 3002
Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2222

ITC je notifikovanou osobou (NB) č. 1023 a autorizovanou osobou č.224.

Více informací o procesu testování a certifikace naleznete na webových stránkách firmy www.itczlin.cz