Co hledáte?

IKAP

PROJEKT IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497
je spolufinancován Evropskou unií

Síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství a realizace akcí: Dny řemesel, Veletrh práce a vzdělávání, Technické jarmarky, Inspirace středoškolákům, Girls day, Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0.

Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2020

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následně implementace ve výuce.

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje zabezpečuje činnosti v rámci klíčové aktivity (dále jen KA) 5.3. Obsahem KA 5.3 je síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství se zaměřením na posílení, zkvalitnění a usnadnění poskytování kariérového poradenství ve Zlínském kraji prostřednictvím užší spolupráce zaměstnavatelů s poskytovateli kariérového poradenství.

Cílovou skupinou jsou kariéroví poradci, žáci, rodiče a další uživatelé kariérového poradenství, základní a střední školy, instituce zřizující pozice kariérových poradců a zaměstnavatelé.

V rámci této KA dojde k identifikaci výběru a zpracování přehledu spolupracujících zaměstnavatelů – ambasadorů klíčových profesí. Součástí aktivity bude oslovení firem se záměrem identifikovat zaměstnavatele využívající klíčové profese ve Zlínském kraji pro účely síťování a vytvoření databáze spolupracujících zaměstnavatelů. Ve vazbě na klíčové profese Zlínského kraje budou vybrány střední školy a nominováni jako zástupci daných oborů.

KA 5.3 také zahrnuje akce pro žáky, rodiče a veřejnost, které mají za cíl zejména informovat o nabídce vzdělávání ve Zlínském kraji, o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce a o prezentaci vzájemného propojení mezi vyučovanými obory vzdělávání a obory poptávanými na trhu práce.

Jedná se o realizaci těchto akcí:

  • Dny řemesel
  • Veletrh práce a vzdělávání
  • Technické jarmarky
  • Inspirace středoškolákům
  • Girls day
  • Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Bližší informace o projektu zde.

Reportáže 2019

Technické jarmarky Vsetínsko
Technický jarmark Uherské Hradiště

Reportáže 2018:

Rožnov pod Radhoštěm
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Valašské Meziříčí
Vsetín

Kontaktní informace

Ing. Romana Kozubíková

Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
Tel.: +420 602 556 364, email: kozubikova@khkzk.cz