Co hledáte?

GENICZECH-M spol. s r. o.

Firma GENICZECH-M spol. s r. o. od roku 1993 se zabývá zakázkovou výrobou přesných obráběných dílů především z nerezových materiálů pro potravinářský průmysl, dále slitin hliníku a konstrukčních ocelí. Přednostní firmy je vysoká technická úroveň technologických procesů opírající se o velmi přesné pětiosé obráběcí frézovací stroje  a tím je dosahována vysoká kvalita, která je velmi ceněna u našich odběratelů v  Evropě i USA, kam směřuju 80% produkce fy GENICZECH.

Důležitým projektem je montáž strojů a zařízení, kterou  firma realizuje dle požadavku  odběratelů, vč. povrchových úprav a zajištění dopravy k zákazníkovi. V budoucím období bude společnost rozšiřovat plochy pro další montáže technologických podskupin a celků.

Mimo třískové obrábění, zajišťuje společnost také výrobu svařovaných dílů a celků s možností následného obrábění.

Fy GENICZECH-M, s.r.o.se sídlem ve Zlíně patří mezi středně velké společnosti s počtem  90–100 zaměstnanců . Každoročně zvyšující se objem tržeb a také investic do strojního vybavení svědčí o dynamickém vývoji společnosti.

Velkou pozornost věnuje společnost odbornému růstu svých pracovníků a náboru nových pracovníků, absolventů technických škol, kterým firma nabízí odborný růst:

  • zaučení kvalifikovanými pracovníky
  • přechod z obsluhy 3-osého obráběcího centra na 5-ti osé centrum
  • přechod z obsluhy stroje na pozici seřizovače, programátora, technologa

Dále firma GENICZECH nabízí následující benefity:

  • odměny na dovolenou, Vánoce
  • příspěvky na sport, kulturu
  • stravenky, zdravotní volno-sick day
  • příspěvek na penzijní a životní pojištění
  • pracovní oblečení, udržované firmou

 

http://www.geniczech.cz/