Co hledáte?

Datová platforma zaměstnanosti

DATOVÁ PLATFORMA ZAMĚSTNANOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006482
Partner projektu:
 TREXIMA , spol. s r.o.
Doba realizace: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2019
Data jsou k dispozici na publikačním portále www.monitorzk.cz.

Obsahem projektu je zajištění a publikování dat vymezených 4 tematickými okruhy, které ovlivňují nabídku a poptávku na trhu práce v našem regionu.

Návštěvníci se na nich dozvědí podrobnosti o zaměstnanosti mladých lidí ve Zlínském kraji, o klíčových profesích v regionu, o vzdělávání dospělých a také o pracovní poptávce zaměstnavatelů z řad malých firem. Stránky využívají data z oficiálních zdrojů (např. statistiky Úřadu práce ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu či Krajského úřadu Zlínského kraje), doplněná o výsledky vlastních dotazníkových šetření. Data jsou průběžně aktualizována a doplňována.

Publikační portál je určen především pro regionální politiky, zaměstnavatele, školy a další hráče na trhu práce, kteří svými rozhodnutími ovlivňují budoucí zaměstnanost ve Zlínském kraji. Zajímavá data však mohou využívat i média, kariérní poradci či rodiče, kteří pomáhají svým dětem s volbou budoucího povolání. 

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní informace

Bc. Olga Šišková

Specialista trhu práce
Tel.: +420 731 116 144, email: siskova@khkzk.cz

Ing. Gabriela Pavlasová

Specialista zaměstnanosti
Tel.: +420 602 767 084, email: pavlasova@khkzk.cz