Co hledáte?

Czech Point

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (ISVS). Služba Czech POINT zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům.

Na našich pracovištích (Uherské Hradiště, Zlín) vydáváme ověřené výpisy z těchto registrů:

 • obchodní rejstřík,
 • rejstřík nadací,
 • rejstřík spolků,
 • rejstřík ústavů,
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek,
 • rejstřík obecně prospěšných společností,
 • živnostenský rejstřík,
 • katastr nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy,
 • rejstřík trestů fyzických i právnických osob,
 • registr řidičů – výpis bodového hodnocení osoby,
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů,
 • registr ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy),
 • insolvenční rejstřík,
 • základní registr,
 • podání podle § 72 živnostenského zákona,
 • zprostředkovaná identifikace,
 • výpis z lékového záznamu pacienata.

Dále si u nás můžete

 • ověřit listiny a podpisy,
 • autorizovaně konvertovat dokumenty,            
 • získat další služby související se zavedením datových stránek.

Zdarma si u nás můžete podat žádost:

 • o změnu údajů v registru obyvatel,
 • o změnu údajů v registru osob,
 • o poskytnutí údajů třetí osobě.

Soubory ke stažení

Kontaktní informace

Ing. Ladislava Malovaná - Uherské Hradiště

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.30 - 15.00
Tel.: +420 725 997 186, email: malovana@khkzk.cz

Bc. Lenka Maňásková - Zlín

Úřední hodiny: pondělí–čtvrtek: 8:00 – 15:00, pátek: 8:00 - 12:00
Tel.: +420 573 776 252, mobil: +420 702 052 450, email: manaskova@khkzk.cz