Co hledáte?

Ata karnety

Pro vyřízení karnetu ATA nás, prosím s dostatečným předstihem kontaktujte v úředních hodinách telefonicky, nebo e-mailem.
 

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách ve zhruba šedesáti zemích světa.

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách),
 • zajišťuje rychlé celní odbavení,
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zboží.

Omezení použití karnetu ATA

 1. časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu    platnosti přiměřeně zkrátit
 2. územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 78
 3. věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • obchodní vzorky
  • zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách a veletrzích
  • vědecko-výzkumný materiál

Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji.

Bližší informace:

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/karnety-ata/

 

 

 

 

 

Kontaktní informace

Jitka Binarová - Zlín

Úřední hodiny: pondělí–pátek 8:00 – 11:30, 13:00 – 14:30 (v pátek do 14:00)
Tel.: +420 573 776 001, +420 723 046 476, email: info@khkzk.cz

Ing. Ladislava Malovaná - Uherské Hradiště

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.30 - 15.00
Tel.: +420 725 997 186, email: malovana@khkzk.cz

Alena Dvorská - Valašské Meziříčí

Úřední hodiny: úterý, čtvrtek: 9:00 - 14:00, mimo úřední hodiny dle telefonické domluvy
Tel.: + 420 776 622 045, email: dvorska@khkzk.cz